DERDİM BÜYÜK

Görsel

Allah’ın Kitâb’ı Kur’anı Kerim’i ve Rasülullah’ın sünneti seniyyesi olan Ahlâkı Muhammediyye’yi tâlim edip yaşayan, rûhi derinlik ve fikrî yücelik sahibi olan, fikri hür, vicdânı hür, dimâğı münevver nesiller yetiştirilmedikçe bu memleketi kimsecikler kurtaramaz.. Daha nice Pensilvanya’lılar musallat olur evlatlarımıza, nice BOP güdümlü siyasiler tebelleş olur..

Sığ müslümanlık, ehli dünya Dindarlık, çiğ Din adamlığı, iki yüzlü Ruhbanlık hakim oldukça Vatanımın sathına, elbetteki eksik olmaz başımızdan afetler!

Doğrusu benim de bir parçası olduğum Yurdum müslümanlarındaki kalitesizlik karnımı ağrıtıyor.

Şöyle “bismillah!” deyip hayata “Elif Ba” ile adım atmamış..
Talim ve tecvidiyle güzel Kur’an’ımızı lâyıkıyla okuyamayan..

Hurûfu Arabiyyenin Sıfâtı Lâzime ve Ârizalarından bî haber..
Dinini yaşamaya Muhtasar ve Mufassal İlmihali sindire sindire öğrenerek başlamamış..

“Hadi geç bi namaz kıldır” dendiğinde, berbat tilaveti yüzünden o namazı tekrarlayasın geldiği..

Temel itikadi meseleleri ehil bir Muallimden tâlim etmemiş..
Say desen “Sıfâtı Zâtiyyeleri ve sübûtiyyeleri” dahi sayamayan..
Efâli Mükellefini hayatında hiç duymamış..

Farzlardan, vaciplerden, müstehablardan, memduplardan-mübahlardan gâfil, mekruhlardan, müfsitlerden ve haramlardan âdetâ âzâde olan..

Bir müderrisin rahlesine diz çökmemiş, “Nasara’yı” çekmemiş, “İ’râbı” seçmemiş, “takriri” vermemiş, “târifi” hıfzetmemiş, ilmi nahivle, ilmi sarfla, ilmi akâidle, ilmi fıkıhla, ilmi mantıkla, ilmi bedii ile, ilmi maâni ile, ilmi Hadîs ile, ilmi Tefsir ile ve bunların usûlleriyle iştigâl etmemiş, mücâz olmamış..

Arabî edebiyâtı bilmeyen..
Mecâzı mürseli, istiâreyi, teşbihi, kinâyeyi, dâl bil ibâreyi, işâreyi, iktizâyı teallüm ve tekellüm etmemiş..

Usûliddi’nin, usûlü örf’ün, usûlü ictimâiyyât’ın yanından yöresinden bile geçmemiş..

Tevâriihi Enbiyâyı, Siyer i Mukaddeseyi, Tevârihi Nâsı tedris etmemiş..
Hele Kitâbı Celîli Mükerreme ve Muazzamayı kısmen yada tamamen hıfzetmemiş..

Bütün bunlarla beraber ulûmu müsbeteye de vaâıf olmayan..

“Dizleri, topukları, ayakları nasır tutmamış..”

Ve elbette ve elbetteki “kalbin, ruhun, sırrın, hafinin, ahfânın, nefsin ve küllün” mevcûdiyyetlerini, merkezlerini ve zıllerini bilmeyen..

Bir Tabîbi Hâzık’ın şifâlı ellerinde meyyiti müteharrik olmayı denememiş..

İlim ve irfân ışığındaki teslimiyeti gerçek hürriyyet bellememiş..

Bir “lâ” ile Arşı muazzamaya erişip, “illâ” ile Vâcibül Vücub’u bütün esmâ ve sıfatlarıyla tasdik eylememiş..

“Maneviyyatsız” zâhiri ilmin zehre munkalîb olacağına aklı ermemiş..

Zâhirde ve bâtında Muhbiri Sâdık’ın (sav) ihbârlarının tamamına bilâ istisnâ ve ihtilaf, hem lisânen ikrâr hem de kalben İmân etmemiş..

Günlerini, aylarını, yıllarını şu saydığım ilim, fen ve kitapları hıfzetmeye, onlarla amel etmeğe hasretmemiş arkadaşlarım !

Bu işin çilesini, emeğini çekmemiş Kardeşlerim ! Dostlarım !

Rica ediyorum, İslâmî mevzularda söz söylemek ve kalem gezdirmek için bu kadar cesur olmayınız..

Bu iş doktorluk gibidir; tahsilini tam yapmadığınız bir sahada teşhisler yapmanız mahzurludur, tehlikelidir, fecâattir.. Ehil olmadığınız bir alanda at koşturmanız ehil olanlara ve onların gayretlerine farkında olmadan zarar vermek demektir..

Ama maalesef, ne hazin bugün Din ve dindarlığın içi o denli boşaltıldıki, İslamii entellektüelite o kadar kalitesizleştiki, şu kısaca saydığım ilimlerle donanmayanların gerçekte kendilerine yetecek kadar bile dini bilgileri “yok” demekken, aksine yüzeyselinde yüzeyseliyle yetinen, hatta onu Din’i bilme ve yaşama adına derinlik, yücelik, âlîlik sanan bir acâibül garâib nesil çıktı, çıkarıldı ortaya…

Ah! Derdim büyük, daha ne diyeyim !

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s